INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

Algemeen
ATR Engineering is een jong en dynamisch bedrijf. Werkzaamheden worden vooral uitgevoerd op basis van het alom bekende ‘uurtje-factuurtje’ principe. Al die uurtjes werden voorheen bijgehouden in losse Excel bestanden waardoor het overzicht soms lastig te behouden viel. Na een introductie tot het Power Platform en een korte demo heeft ATR Engineering aan Competo gevraagd een CRM-systeem te bouwen waarin de projecten- en urenregistratie bijgehouden kan worden. Omdat ATR Engineering de ambitie heeft om op de lange termijn te groeien, werd de wens uitgesproken om twee versies van het systeem te bouwen; één die alle functionaliteit bevat, en één waarin alleen uren en producten geregistreerd kunnen worden.

Functionaliteiten

In het nieuwe CRM-systeem houdt ATR Engineering alle projecten bij die zij uitvoert voor haar klanten. Op deze projecten registreren zij naast alle gewerkte uren ook de producten die zij leveren. Dit kan variëren van ingekochte hardware voor het project tot bijvoorbeeld hotelovernachtingen en gereden kilometers. Als het project opgeleverd wordt, kan op basis van de ingevoerde data een factuur inclusief bijbehorende urenverantwoording uitgedraaid worden. Wanneer ATR Engineering documentatie maakt en bijhoudt voor haar klanten administreren zij dit op de bijbehorende SharePoint site, die vanuit het CRM-systeem te benaderen is. Per klant wordt een map aangemaakt op SharePoint waarin de belangrijkste documentatie voor die klant opgeslagen is. Zo heeft ATR Engineering één centraal systeem om de voor hen belangrijkste zaken te administreren en raadplegen.